اخبار

 

با کمال ادب و احترام .

بدینوسیله از تمامی بازدید کنندگان، دوستان و همکاران گرامی که در دومین نمایشگاه بین المللی کیف وکفش و صنایع وابسته، از غرفه پانیسا صندل

بازدید نمودند، تشکر و قدردانی بعمل می آید.

                                                                                                                                                            شرکت تولید بازرگانی پانیسا صندل